Czym różni się certyfikat kwalifikowany od niekwalifikowanego i kto go używa?

Podpis elektroniczny głównie jest wykorzystywany przez biznes oraz administrację a rzadziej przez osoby prywatne. 

Podstawową różnicą pomiędzy certyfikatem kwalifikowanym a niekwalifikowanym jest gwarancja prawna, która w polskim prawie certyfikat kwalifikowany traktuje tak samo, jak podpis odręczny. Natomiast certyfikat niekwalifikowany zazwyczaj jest wykorzystywany w celu szyfrowania informacji, podpisywania plików, uwierzytelnianiu serwera czy logowaniu do systemu.

Drugą różnicą jest samo użytkowanie certyfikatu. Certyfikat kwalifikowany może być tylko i wyłącznie do weryfikacji podpisu elektronicznego, natomiast certyfikat niekwalifikowany nie posiada ograniczeń związanych z jego użytecznością.

Kolejną różnicą jest sam nośnik przechowywania certyfikatu. W kwalifikowanym zazwyczaj jest to karta lub pendrive, a certyfikat niekwalifikowany może być przechowywany na komputerze.

Ostatnią różnicą jest miejsce tworzenia i wydawania podpisu elektronicznego. Certyfikat kwalifikowany jest wydawany jedynie przez autoryzowane Centra Certyfikacji. Co do certyfikatu niekwalifikowanego mogą go wdawać również jednostki niecertyfikowane. W naszym kraju uprawnionymi Centrami