Dotacja dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej na IT

Dotacja dotyczy wdrożenia e-usług w placówkach POZ (POIS.11.03.00-00-0074/22) – Nabór nr 1/POZ2-REACT/2022   

Nabór otwarty do 31.03.2023 do godz. 16:00.

Cele datacji:

  • integracja placówki POZ z centralnym systemem e-zdrowia
  • wdrożenie oprogramowania informatycznego, które komunikuje się z P1

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Maksymalna kwota Grantu to 159 tys. zł (bez wkładu własnego!)

Wyłonione w ramach naboru placówki POZ otrzymają wsparcie pieniężne w postaci grantu na:

  • zakup lub rozbudowę systemu teleinformatycznego placówki POZ
  • zakup niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej

Warunkiem po zakończeniu realizacji projektu, jest to, by placówka medyczna zapewniła:

  • integrację z systemem e-zdrowia
  • komunikację z pacjentami przy wykorzystaniu funkcjonalności określonych w modelu referencyjnym, np. „system contact center”, wirtualna centrala telefoniczna

Zanim placówka medyczna będzie mogła ubiegać się o dotację, musi spełniać następujące warunki:

  • posiadanie zawartej umowy z NFZ na udzielanie świadczeń w rodzaju POZ, co najmniej w zakresie „lekarz POZ”
  • posiadanie co najmniej 5 tys. aktywnych deklaracji
  • brak pełnej integracji z centralnym systemem e-zdrowia

Wsparcie w ramach projektu w postaci Grantów otrzyma co najmniej 600 placówek, dlatego warto pochylić się nad tym grantem i porozmawiać z naszymi ekspertami.

KONSULTACJE w sprawie pomocy przygotowania wniosku:

Bożena 503 129 155

KONSULTACJE w sprawie niezbędnego oprogramowania, wykonania integracji z P1 i sprzętu:

Krzysztof 502 346 211