Warsztaty biznesowe – Dotacje dla MŚP

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty, które odbędą się 20 kwietnia 2023 r. w sali konferencyjnej Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji, przy ul. Ratuszowej 10 w Przemyślu.

Temat warsztatów: Jak zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dofinansowania i co zrobić, by móc skutecznie wdrożyć innowację oraz doprowadzić do podniesienia poziomu konkurencyjności swojego przedsiębiorstwa.

REJESTRACJA NA WARSZTATY z działania – FEPK. 01.03 Wsparcie MŚP – dotacja >>

Podczas warsztatów eksperci omówią od strony praktycznej, jak przedsiębiorcy powinni podejść do ww. działania, by z sukcesem zrealizować swój projekt. Podpowiedzą, co można a czego absolutnie nie należy robić podczas przygotowywania wniosku. Przedstawią stronę technologiczną, która powinna być zawarta w projekcie, by on mógł uzyskać pozytywną opinię przy weryfikacji wniosku.

Szczegóły w AGENDZIE WARSZTATÓW >>

Krótko o dotacji!
PRIORYTET 1 – KONKURENCYJNA I CYFROWA GOSPODARKA
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027
DZIAŁANIE – FEPK. 01.03 Wsparcie MŚP – dotacja

Na co? – typy projektów

Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP
Wsparcie w zakresie wdrożenia badań mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług oraz wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych (w tym rozwiązań z zakresu GOZ czy Przemysłu 4.0). Projekty muszą być wynikiem przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo – rozwojowych. Zakłada się możliwość wsparcia usług doradczych jako elementu kompleksowego projektu.

Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji
Wsparcie MŚP w zakresie projektów inwestycyjnych w tym m.in. Inwestycje produkcyjne, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozbudowie zakładów, dywersyfikacji produktów/usług, zmianie sposobu produkcji/świadczenia usług, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP tak na rynku regionalnym, jak i krajowym czy międzynarodowym.

Kiedy startuje nabór?
(dotyczy tylko typu projektu – Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji)

  • Rozpoczęcie 31 maja 2023 r.
  • Zakończenie w lipcu 2023 r.

Kto powinien być tym zainteresowany?

  • Mikro oraz MŚP, którzy swoją działalność prowadzą na przygranicznym obszarze funkcjonalnym na zewnętrznej granicy UE z Ukrainą (na obszarze 43 podkarpackich gmin)

Wydatki kwalifikowane to m.in.:

  • Budowa hali produkcyjnej oraz usługowej (jako inwestycja do prawidłowej realizacji projektu)
  • Zakup maszyn, urządzeń i niezbędnego wyposażenia
  • Zakup konkretnej technologii (np. oprogramowania dla produkcji, logistyki itd., która jest niezbędna do osiągnięcia założonego celu projektu)
  • Montaż i uruchomienie środków trwałych
  • Zakup i montaż instalacji, które wpłyną na poprawę GOZ (Gospodarka o Obiegu Zamkniętym) i pozwolą zoptymalizować procesy w kierunku rozwoju zielonej transformacji

Szczegóły dotyczące DZIAŁANIA – FEPK. 01.03 Wsparcie MŚP – dotacja znajdziesz tutaj >>

Jeżeli już zapoznałeś się z tą dotacją dla mikro oraz MŚP i rozważasz lub zamierzasz wziąć w niej udział, to nie może Cię zabraknąć na tych warsztatach, które są tylko temu poświęcone. Możesz na te warsztaty przyjść już z gotowym pomysłem na wdrożenie innowacji. Planem, co w tym zakresie chciałbyś zrealizować, by to wszystko skonsultować z obecnymi ekspertami.

Wystarczy tylko dokonać rejestracji i wziąć udział w warsztatach.

Serdecznie zapraszamy.