Realizujemy projekt e-usług publicznych na terenie Gminy Wiązownica

PROJEKT

Początek projektu „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica” rozpocznie się 9 czerwca 2017 roku, a zakończy 15 lutego 2018 roku. Roku. Celem strategicznym jest podniesienie poziomu dostępu do e-usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną i możliwości ich wykorzystania na terenie gminy Wiązownica dla społeczeństwa oraz przedsiębiorców w zakresie administracji lokalnej i oświaty. Wartość projektu opiewa na kwotę 904 466,40 zł/brutto.

Projekt Gmina Wiązownica
Projekt Gmina Wiązownica

CO W PROJEKCIE?

Przedmiotem projektu jest wdrożenie infrastruktury informatycznej zapewniającej realizację elektronicznych usług publicznych wraz z oprogramowaniem, dla potrzeb realizowanego przez Gminę Wiązownica projektu. W tym m.in.:

 • Wdrożenie i uruchomienie pakietu e-usług (e-Płatności, e-BOI, e-Rada, e-Analizy, e-dziennik, arkusz organizacyjny, multibiblioteka),
 • Wykonanie aplikacji mobilny urząd i nowej strony www oraz BIP w technologii WCAG 2.0,
 • Budowa sieci oraz dostarczenie i instalacja sprzętu serwerowego wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami (ups, firewall, backup),
 • Uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego (tzw. e-podpis),
 • Modernizacja informatycznego systemu podatkowego,
 • Dostawa i instalacja niezbędnego sprzętu komputerowego do obsługi e-usług w urzędzie gminy oraz jednostkach podległych biorącym udział w projekcie.

JEDNOSTKI OŚWIATY ZAANGAŻOWANE W PROJEKT?

W projekcie biorą udział:

 • Szkoła Podstawowa w Manasterzu,
 • Szkoła Podstawowa w Mołodyczu,
 • Szkoła Podstawowa w Ryszkowej Woli,
 • Zespół Szkół w Szówsku,
 • Zespół Szkół w Piwodzie,
 • Zespół Szkół w Piwodzie (filia w Cetuli),
 • Zespół Szkół w Wiązownicy,
 • Zespół Szkół w Zapałowie.

Z JAKIEGO PROGRAMU I DZIAŁANIA ZOSTANIE ZREALIZOWANY PROJEKT?

Projekt „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

WYKONAWCA PROJEKTU:
ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
Ośrodek terenowy KROSNO

38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel./fax: (+48 13) 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl