Wdrażamy projekt e-usług publicznych w Gminie Korczyna

PROJEKT

Początek realizacji projektu „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Korczyna” to 18 maja 2017 roku, a koniec zaplanowany jest na 18 sierpnia 2017 roku. Celem strategicznym projektu jest podniesienie poziomu dostępu do e-usług publicznych w zakresie oświaty, świadczonych drogą elektroniczną i możliwości ich wykorzystania na terenie Gminy Korczyna dla społeczeństwa.

Projekt Gmina Korczyna
Projekt Gmina Korczyna

Nowy rok szkolny 2017/2018 dla podległych Gminie Korczyna jednostek oświatowych i jej pracowników będzie nowym, ciekawym doświadczeniem obcowania z technologią poprawiającą funkcjonowanie i komunikację w zakresie: gmina-oświata, szkoła/przedszkole-rodzic coraz biblioteka-czytelnik. Realizacja projektu zamknie się w kwocie 505 244,80 zł.

CO W PROJEKCIE?

Przedmiotem całego projektu jest zbudowanie kompleksowego systemu informatycznego opartego na wykonaniu infrastruktury technicznej (sieci teleinformatyczne) niezbędnej do świadczenia e-usług i oprogramowaniu oraz modułach funkcjonalnych tj.: popularny dziennik elektroniczny, chętnie wykorzystywany przez nauczycieli, jak również rodziców, którzy w każdej chwili mają dostęp do ocen i innych informacji udostępnianych przez szkołę (np.: terminy wywiadówek, wyniki z olimpiad, konkursów, przeprowadzanych akcji itp.). Administracje szkół zostaną wyposażone w moduł prawny zbierający i udostępniający w jednym miejscu dostęp do ustaw i aktów prawnych oraz niezbędnych dokumentów wykorzystywanych przez pracowników jednostek oświaty. E-rejestracji (rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu) modułu obsługującego rozliczenia, płatności oraz bieżącego zestawienia godzin, w jakich dziecko przebywało w przedszkolu. Przedszkole zostanie również wyposażone w czytnik kart zbliżeniowych z monitorem LCD i kartami zbliżeniowymi dla rodziców.

JEDNOSTKI OŚWIATY ZAANGAŻOWANE W PROJEKT?

W projekcie biorą udział:

  • Szkoła Podstawowa w Czarnorzekach,
  • Zespół Szkół w Węglówce,
  • Szkoła Podstawowa w Krasnej,
  • Zespół Szkół w Komborni,
  • Zespół Szkół w Korczynie,
  • Szkoła Podstawowa w Woli Komborskiej,
  • Zespół Szkół w Iskrzyni,
    które zostaną wyposażone w e-dziennik, moduł prawny i biblioteczny oraz zestawy komputerowe i sieć teleinformatyczną.
  • Przedszkole Samorządowe w Korczynie, w którym zostanie wdrożona e-rejestracja wraz z infrastrukturą komunikacyjną oraz odpowiednim zestawem komputerowy do obsługi tej e-usługi.

Z JAKIEGO PROGRAMU I DZIAŁANIA ZOSTANIE ZREALIZOWANY PROJEKT?

Projekt „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Korczyna” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Podkarpackie” Działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług”.

WYKONAWCA PROJEKTU:
ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
Ośrodek terenowy KROSNO

38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel./fax: (+48 13) 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl