ULTIMA RATIO – pierwszy elektroniczny sąd polubowny

ULTIMA RATIO – pierwszy polubowny sąd nowej generacji, w pełni elektroniczny. Cały proces będzie toczyć się przez internet, od momentu złożenia pozwu i dowodów przez wyjaśnienia stron (w tym także na żywo, na czacie) aż do wydania wyroku.

Celem projektu jest szybkość prowadzenia spraw (max. 21 dni oczekiwania na wyrok). Niższe koszty (5 % wartości sporu). Większe zaangażowanie (doświadczonych arbitrów) w konkretną sprawę. Zgodnie z obowiązującym prawem, wyroki sądów polubownych mają taką samą moc, jak wyroki sądów państwowych.

Twórcy idei i jej urzeczywistniania.

Stowarzyszenia Notariuszy RP – wkład merytoryczny i obsługa poprzez arbitrów
Causa Finita – odpowiada za infrastrukturę pozwalającą na prowadzenie spraw przez internet
ZETO-RZESZÓW – wykonawca oprogramowania.

Zapoznaj się z rozwiązaniem, aby mieć pełen obraz innowacji, która wkracza w życie przedsiębiorstw.