JPK – pomagamy bez względu na posiadane oprogramowanie

Małe i średnie firmy są zobligowane do raportowania w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego od 1 stycznia 2017 r. a mikroprzedsiębiorstwa od 1 stycznia 2018 r. 

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.