Projekty realizowane ze środków UE

Dostawcą TV w firmie jest SGT S.A.